fb_uvodni_1.jpg, 115kB

Motocyklový klub ARMY RAIDERS MMC
Zakládajícími členy našeho klubu bylo do listopadu 2018 téměř patnáct let volnočasové sdružení kamarádů – motorkářů.
Inspirováni respektovanými LE MC na české motorkářské scéně jsme po nezbytných přípravách založili 11. listopadu 2018 oficiální klub ARMY RAIDERS
s ambicí stát se řádným členem komunity LE MC v České republice.

Dne 1. února 2019 schválila Národní koalice LE MC klubové znaky ARMY RAIDERS LE a naším garantem byl jmenován klub IRON CAVALRY LE MC,
člen Národní koalice LE MC. Toto je začátek cesty našeho klubu jako prospektského LE MC, při které jsme získali cenné zkušenosti od již
zavedené Národní koalice LE MC a stali se celonárodním klubem s centrem na Moravě, kde jsme vybudovali náš clubhouse.

V souladu s klubovými pravidly náš klub je a nadále bude tvořen výhradně aktivně sloužícími vojáky Armády České republiky nebo válečnými veterány.
V září 2021 jsme se proto rozhodli pokračovat jako vojenský motocyklový klub (MMC) s příslušností k 99% motorkářské komunitě.
MMC přesněji popisuje naši profesní odlišnost od již aktivní 99% komunity LE MC.

Přestože pokračujeme na naší cestě jako 99% MMC, dále ctíme a respektujeme hodnoty a tradice,
které nám byly vštípeny našimi garanty, kteří jsou pro nás nyní respektovanými partnery.

Náš klub v rámci své činnosti podporuje aktivní zájem o motocykly, pořádá společná setkání svých členů,
setkává se s kluby Národní koalice a Evropské koalice LEMC a MMC a s kluby, které podporují 99% motocyklovou scénu.

 

fb

Aktuální informace a fotografie na našem facebookovém profilu.

email:armyraidersmmc@gmail.com